Päivärahat

Päivärahan suorittaminen edellyttää että erityinen työntekemispaikka on yli 15 km etäisyydellä joko palkansaajan varsinaisesta työpaikasta tai asunnosta, riippuen siitä kummasta matka on tehty. Erityisen työntekemispaikan on lisäksi oltava yli 5 kilometrin etäisyydellä sekä varsinaisesta työpaikasta että asunnosta.

  • 18 euroa yli 6 tuntia (osapäiväraha)
  • 40 euroa yli 10 tuntia (kokopäiväraha)

Jos palkansaaja saa ilmaisen tai matkalipun hintaan sisältyneen ruoan, päivärahan enimmäismäärä on puolet päivärahasta. Ilmaisella ruoalla tarkoittaa kokopäivärahan kohdalla kahta, osapäivärahan kohdalla yhtä ilmaista ateriaa.