Verovapaat matkakustannusten korvaukset 2015

Palkansaajan omistamallaan tai hallitsemallaan kulkuneuvolla tekemästä työmatkasta suoritettavien korvausten enimmäismäärät ovat:

44 senttia kilometriltä, jota korotetaan

 • 7 senttiä kilometriltä perävaunun kuljettamisesta
 • 11 senttiä kilometriltä kun työn suorittaminen edellyttää asuntovaunun kuljettamista
 • 3 senttiä kilometriltä autossa kuljetettavista koneista tai muista esineistä joiden paino ylittää 80 kg tai joiden koko on suuri
 • 3 senttiä kilometriltä kutakin mukana seuraavaa henkilöä kohden jos palkansaajan kulkuneuvossa matkustaa muita henkilöitä joiden kuljetus on työnantajan asiana.

Päivärahat

Päivärahan suorittaminen edellyttää että erityinen työntekemispaikka on yli 15 km etäisyydellä joko palkansaajan varsinaisesta työpaikasta tai asunnosta, riippuen siitä kummasta matka on tehty. Erityisen työntekemispaikan on lisäksi oltava yli 5 kilometrin etäisyydellä sekä varsinaisesta työpaikasta että asunnosta.

 • 18 euroa yli 6 tuntia (osapäiväraha)
 • 40 euroa yli 10 tuntia (kokopäiväraha)

Jos palkansaaja saa ilmaisen tai matkalipun hintaan sisältyneen ruoan, päivärahan enimmäismäärä on puolet päivärahasta. Ilmaisella ruoalla tarkoittaa kokopäivärahan kohdalla kahta, osapäivärahan kohdalla yhtä ilmaista ateriaa.

Ateriakorvaukset

Ateriakorvauksen maksaminen edellyttää että työmatkasta ei suoriteta päivärahaa ja että palkansaajalla ei työn vuoksi ole mahdollisuutta ruokailutauon aikana aterioida tavaomaisella ruokailupailkallaan.

Ateriakorvauksen enimmäismäärä on 10 euroa. Jos palkansaaja joutuu työmatkalla aterioimaan kaksi kertaa eikä työmatkasta suoriteta päivärahaa ateriakorvauksen enimmäismäärä on 20 euroa.

Verovapaat matkakustannusten korvaukset 2011

Työmatkalla tarkoitetaan matkaa, jonka palkansaaja tilapäisesti tekee työhön kuuluvien tehtävien suorittamiseksi, erityiselle työntekemispaikalle, varsinaisen työpaikan ulkopuolelle. Työmatkana ei pidetä palkansaajan asunnon ja varsinaisen työpaikan välistä matkaa.

Työmatkoista verovapaasti maksettavien kulukorvausten enimmäismäärät vuoden 2011 alusta ovat:

 • Palkansaajan omistamalla autolla suoritetusta työmatkasta  korvauksen enimmäismäärä on 46 senttiä kilometriltä.
 • Osapäiväraha (yli 6 tuntia) on 16 euroa
 • Kokopäiväraha (yli 10 tuntia) on 34 euoa

Korotukset kulukorvauksiin ym. tarkemmat tiedot verovapaista kulukorvauksista löydät verottajan sivuilta (www.vero.fi)

Työntekijältä perittävät maksut 2011

Työntekijältä perittävät maksut muuttuivat vuoden 2011 alusta. Uudet maksut ovat:

* Työntekijän eläkevakuutusmaksu (TyEl) on 4.7% (alle 53 vuotiaat) ja 6% (53 täyttäneet).
* Työntekijän työttömyysvakuutusmaksu on 0.6%.
* Työnantajan sosiaaliturvamaksu on 2.12%

Tammikuun 2011 palkoissa sovelletaan 2010 verokorttia. Vuoden 2011 verokortti otetaan käyttöön 1.2.2011 jälkeen maksettuihin palkkoihin. Tarkempia tietoja saa verottajan sivuilta (www.vero.fi).

Verovapaat matkakustannusten korvaukset 2010

Työmatkalla tarkoitetaan matkaa, jonka palkansaaja tilapäisesti tekee työhön kuuluvien tehtävien suorittamiseksi, erityiselle työntekemispaikalle, varsinaisen työpaikan ulkopuolelle. Työmatkana ei pidetä palkansaajan asunnon ja varsinaisen työpaikan välistä matkaa.

Työmatkoista verovapaasti maksettavien kulukorvausten enimmäismäärät vuoden 2010 alusta ovat:

 • Palkansaajan omistamalla autolla suoritetusta työmatkasta  korvauksen enimmäismäärä on 45 senttiä kilometriltä.
 • Osapäiväraha (yli 6 tuntia) on 16 euroa
 • Kokopäiväraha (yli 10 tuntia) on 36 euoa

Korotukset kulukorvauksiin ym. tarkemmat tiedot verovapaista kulukorvauksista löydät verottajan sivuilta (www.vero.fi)

Työntekijältä perittävät maksut 2010

Työntekijältä perittävät maksut muuttuivat vuoden 2010 alusta. Uudet maksut ovat:

* Työntekijän eläkevakuutusmaksu (TyEl) on 4.5% (alle 53 vuotiaat) ja 5.7% (53 täyttäneet).
* Työntekijän työttömyysvakuutusmaksu on 0.75%.
* Työnantajan sosiaaliturvamaksu on 2.23%

Tammikuun 2010 palkoissa sovelletaan 2009 verokorttia. Vuoden 2010 verokortti otetaan käyttöön 1.2.2010 jälkeen maksettuihin palkkoihin. Tarkempia tietoja saa verottajan sivuilta (www.vero.fi).